Pěší výlety

Vážení příznivci pěší turistiky,

v této části vám nabízíme několik zajímavých turistických tras, které můžete absolvovat i několikrát za rok, protože v každém ročním období vám přinesou jiné zážitky, pokaždé je příroda kolem nás jiná.

pěší_výlety Naši značkaři, o jejichž činnosti se můžete dočíst na jiné stránce, pečují o to, aby všechny trasy byly dobře značeny a abyste na nich nezabloudili, nebo jak my říkáme, nezakufrovali.
Budeme velmi rádi, když i vy přispějete do této naší nabídky a navrhnete nám svoji trasu, kterou jste prošli a která se vám líbila. Podělte se o své dobré zkušenosti a doporučte naším prostřednictvím tuto cestu i dalším turistům, kteří by také rádi dobře poznali náš region. Pište nám přímo prostřednictvím těchto stránek nebo i písemně na naši adresu. V následující nabídce je zatím 17 výletů.
Přejeme vám dobré počasí a hezké zážitky!

číslo název trasy / popis km   obtížnost 
1.MILEVSKÝ VYHLÍDKOVÝ OKRUH (část)
Milevsko nám. (po červené) - Spálená - rybník Boukal (3) - hájovna Spálená (4)(po žluté) - Korunský rybník(5,5) - Vinice (7) - klášter (8) - (po zelené) Milevsko nám.(9)
9lehká
2.MILEVSKÝ VYHLÍDKOVÝ OKRUH (část)
Milevsko nám. (po zelené) - Klášter - Milevské muzeum (1) - (po žluté) - Židovna (2,5) - Staňkov (3,5) - rybník Pytlák 6 - Dehetník (8,5) - Milevsko, Písecké předměstí (10) - (po červené) Milevsko nám.(11)
11lehká
3.MILEVSKÝ VYHLÍDKOVÝ OKRUH (část)
Milevské nám. (po červené)- Písecké předměstí (1) - (po žluté)- Hajda (2) - Pod Zvíkovcem (3) - Šibený vrch (4) - Na Spojce (5,5) - Boukal (7) - Spálená (8) - Vášův mlýn - kemp, občerstvení (9,5) - Vinice (11) - Klášter premonstrátů ( 12) - (po zelené) Milevsko nám. (13)
13lehká
4. Z BOŽEJOVIC DO MILEVSKA
tam - Z Milevska do Božejovic ( VLAK)
Božejovice - (po červené)- Hodušín - rybník Chobot (6,5) - Sepekov (8) - rybník Pytlák ( 16,5) - Milevsko ZVVZ (11) - Milevsko nám. (14)
14 lehká
5.PODÉL VODNÍ NÁDRŽE ORLÍK NA HORU TÁBOR
tam - Milevsko - Červená nad Vltavou (VLAK)
Červená nad Vltavou - (po červené) - Jetětický potok - Podolský most (2,5)- (po zelené) - Strouhy (možnost koupání) (6) - Smoleč (koupání) (10) - Písecká Smoleč (12,5) - hora Tábor (14,5) Nemějice (16,5)
zpět - Nemějice - Milevsko (BUS)
16,5středně těžká až těžká
6.PŘES SV. JANA NA ZVÍKOV
Milevsko nám. - (po zelené) - Šibený vrch (1,5) - Pod Zvíkovcem (2,5) - Osek (5,5) - sv. Jan (8) - Kučeř (10) - Zvíkovský most přes Vltavu (12) - Zvíkovské podhradí (14,5) - Hrad Zvíkov (17)
zpět - Zvíkovské podhradí - Milevsko (BUS)
17lehká
7. PŘES KARLOV A DOBROU VODU DO PETROVIC
Milevsko nám. - (po červené) - Boukal (3,5) - Spálená (4,5) - Něžovice(7) - Karlov (8,5) - Hrazánky (11) - Hrazany (12) - Dobrá Voda )14) - Petrovice nám. (17)
zpět - Petrovice - Milevsko (BUS)
17 lehká
8.HREJKOVICKÝM POTOKEM K VODNÍ NÁDRŽI ORLÍK
tam - Milevsko - Branice (VLAK)
Branice - (po zelené)- hájovna Skalka(4) - Čertův kůň (6,5) - Hrejkovický potok (8) - podél potoka - (po červené) - ústí potoka do přehady (10) - železniční most (15) - Červená nad Vltavou, nádraží (18)
POZOR - při zvýšeném stavu vody n e s c h ů d n á !!
zpět - Červená nad Vltavou - Milevsko (VLAK)
18středně těžká
9.VLTAVSKÁ PRAVOBŘEŽKA ZVÍKOV - ORLÍK
Milevsko - Zvíkovský Vltavský most (BUS)
Zvíkovský Vltavský most - (po červené) - Strážka (Varta)(4)- zde je nejhezčí výhled na hrad Zvíkov - - Husárna (9) - Na pískách (12) - Žďákovský most (16) - (po modré) - Orlík (19)
- zpět - Orlík - Milevsko (BUS)
19středně těžká
10.Z BRANIC DO BERNARTIC A BECHYNĚ
tam - Milevsko - Branice (VLAK) Branice - ( po modré) - Veselíčko (2) - Bernartice (6) - Sv. Rozálie (9) - Borovany (10) - Nepomuk (12) - (po zelené) - Soví hájovna (14) - Bechyně (21)
zpět - Bechyně - Milevsko VLAK, BUS
21lehká
11.MILEVSKÝ VYHLÍDKOVÝ OKRUH (část,nebo celý)
Milevsko nám. - (po zelené) - Klášter premonstrátů - ( po žluté) - Židovna (2,5) - Staňkov (4,5) - rybník Pytlák (6) - Dehetník (8,5) - Milevsko , písecké předměstí (10) Hajda (11) - Pod Zvíkovcem (12) - Šibenný vrch (13) - Na Spojce (14,5) - Boukal (16) - Spálená (17) - Vášův mlýn (18,5) - Vinice (20,5) - Klášter premonstrátů (21) - (po zelené) - Milevsko nám. (22)
22lehká
12. OKRUŽNÍ PŘES NÍKOVICE A HRAZÁNKY DO MILEVSKA
Milevsko nám. - (po červené) - Boukal (3,5) - (po modré) - Budák (6) - Níkovice (7,5) odtud neznačenou cestou po silnici 4 km kolem viklanu přes Klisinec do Hrazánek (12), kde je možno zajít (po červené) do Hrazan (1km) a prohlédnout si rezervaci Kněz (kamenné moře) a vrátit se zpět nebo jít přímo (po červené) přes Boukal (19,5) zpět do Milevska (23)
23 lehká
13.Z MILEVSKA NA ONEN SVĚT (chodí se pravidelně třetí sobotu v dubnu)
Milevsko nám. - (po červené) - Boukal (3,5) - (po modré) - Budák (6) - Níkovice (7,5) - Pechova Lhota (9,5) - Kovářov (12) - (po žluté) - Vesec (14,5) - Slavoňov (15) - Betlém (17) - Pelechy (19) - (po červené) - Zahořany (21) - Lašovice (22) - Onen Svět (23) - druhá polovina cesty jde po naučné stezce!
zpět - Lašovice - Milevsko (BUS)
23středně těžká
14. NAUČNÁ STEZKA ZVÍKOV - ORLÍK
tam - Milevsko - Zvíkovské podhradí (BUS)
Zvíkovské podhradí - přes Otavský most, za ním začíná zeleně značená naučná stezka, která pouze v některých místech vede po kratší, červeně značené, Sedláčkově stezce na Orlík!
Otavský most - Kopanina (2,5) - Zbonín (4,5) - Ochoz (8) - sv. Jan 10,5) - Nevězické hradiště (12) - Peklo (15,5) - Nad Krkavčí skálou (20,5) - Pod Žďákovským mostem (21,5) - zámek Orlík (25)
zpět - Orlík - Milevsko - (BUS)
25 středně těžká
15. HOUBAŘSKÝ VÝLET NA BEĆOV, PŘEŠTĚNICE,SEPEKOV
Milevsko nám. - (po zelené) - Klášter (1) - Držkrajov (4,5) - Přeštěnice (8) - Zrůbek (10) - (po modré) - Dobřemilice (11) - (odtud po silnici) Vlksice(12) -(po žluté) - Bečov (15,5) - železniční stanice Sepekov (18) - náměstí Sepekov (19,5) - (po červené) - rybník Pytlák (22) - Milevsko nám. (25)
25 středně těžká
16.POCHOD PRAHA - PRČICE ( chodí se vždy třetí sobotu v květnu)
Milevsko Dům kultury - (po zelené) - Držkrajov - Mlčkov - Přeštěnice - Zrůbek - (po modré) - Dobřemilice - Klokočov - (po žluté) - Nadějkov - Boučí - Pohořelice - Ounuz -(po modré) - Sušetice - Sedlec - Prčice
zpět - BUS pořadatele
31 středně těžká
17.POCHOD PRAHA - PRČICE ( chodí se vždy třetí sobotu v květnu)
Milevsko Dům kultury - (po červené) - rybník Boukal - Něžovice - Hrazany - Dobrá Voda - Petrovice - (po zelené) - Obděnice - Radešice - Mezný - Setěkovy - Chválov - Březí - Myslkov - Matějov - Zvěřinec - Zadní Boudy - Malkovice - Kvasejovice - Sedlec - Prčice
zpět - BUS pořadatele
40 středně těžká až těžká

jaké bude počasí? rozklikněte pro další informace

Počasí Milevsko - Slunečno.cz

© 2008 Jiří Lesák