Naučné stezky v našem okolí

MILEVSKÝ_VYHLÍDKOVÝ_OKRUH

Kolem Milevska vede na 21 km dlouhém Milevském vyhlídkovém okruhu vlastivědná naučná stezka, která je zaměřena na přírodovědu, historii a techniku. 23 zastávek, lehký terén.
Podrobnější informace jsou na samostatné stránce: Milevský vyhlídkový okruh.

5 km od Milevska, v Branicích, je svérázná naučná stezka, která vede po území fiktivního panství, nazvaného VEJROVSKÉ ZEMANSTVÍ Na 12 km dlouhé trase mezi Branicemi, Veselíčkem a Stehlovicemi se na 20 zastávkách seznámíte s historií a pověstmi zemanství, můžete navštívit "Prohledárium Vejrovského zemanství", což je amatérské muzeum s několika zajímavými expozicemi, kde se zaručeně pobavíte a vzpomenete na své dětství a mládí.

Kromě této stezky jsou v okolí Milevska ještě další naučné stezky, které vám doporučujeme navštívit:

Kromě této stezky jsou v okolí Milevska ještě další naučné stezky, které vám doporučujeme navštívit:

kraj_kamenů

12 km od Milevska v obci Petrovice, začíná a končí naučná stezka PETROVICKO dlouhá 27 km, na které si prohlédnete přírodní zvláštnosti tohoto kamenitého kraje, zajímavé viklany a navštívíte i rozhlednu Kuníček. Stezka je zaměřena na botaniku, zoologii, jeskyně, geologii a lidovou architekturu.
20 zastávek, lehký, středně těžký terén
Podrobněji na adrese: Petrovicko

13 km od Milevska v obci Nadějkov, začíná a končí 13,5 km dlouhá naučná stezka NADĚJKOVSKO, která má i rodinný okruh dlouhý asi 1,5 km. Začíná v Nadějkově na náměstí a končí tamtéž u školy, lze ji rozdělit na dva poloviční okruhy. Je zaměřena na místní rostlinstvo a živočišstvo, historii a pověsti.
V Nadějkově je možno zakoupit informační brožuru, je k dostáni na Obecním úřadě, v prodejně UNISPOL na náměstí a v prodejně knih na faře.
15 zastávek, středně náročný terén
Podrobněji na adrese: Nadějkovsko

Kovářovsko

11 km od Milevska v obci Kovářov na návsi začíná netradiční naučná stezka KOVÁŘOVSKO, kde se seznámíte s lidovými tradicemi Kovářovska, lidovou architekturou a přírodními zajímavostmi. Má 3 okruhy: nejkratší trasa - 9 km (Radvánov,Vesec, Kotýřina, Skalní brána), střední - 12 km (Vepice, Dobrá Voda, Vladyčín, Venkov, Březí, Hostýn) a nejdelší trasa - 25 km (Radvánov, Žlučím, Žebrákov,Chrást, Zahořany, Laštovice, Předbořice, Březí, Záluží).
21 zastávek, lehký terén
Podrobněji na adrese: Kovářovsko

15 km od Milevska na zámku Orlík začíná naučná stezka ORLÍK - ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ. Vede podél Orlické přehrady od zámku Orlík k hradu Zvíkov, oba historické objekty lze navštívit. Stezka je dlouhá 25 km, vede místy po tzv. Sedláčkově stezce (podél Otavy a Vltavy) a je zaměřena na přírodovědu a historii.
Průvodce lze získat v Infocentru. Podrobnosti na adrese: Zvíkovské podhradí
15 zastávek, středně těžký terén

Sedláčkova_stezka SEDLÁČKOVA STEZKA není sice naučná stezka, ale je logickým pokračováním této cesty, je značena červenou značkou a podrobný popis je v brožurce. Vede podél Otavy z Písku k hradu Zvíkov. Byla vybudována v letech 1924 - 1928 podél řeky velmi obtížným terénem v délce 25 km. Po napuštění Orlické přehrady v roce 1962 zvýšená hladina tuto stezku přerušila. V současné době je obnovena a brožuru - průvodce, možno někdy získat v Písku v Infocentru.

V Písku jsou další naučné stezky: Jedna má název - CESTA DRAHOKAMŮ vede z Velkého náměstí k chatě nazvané V Živci. Je dlouhá 6,5 km a je zaměřena na lesnictví, geologii, mineralogii, botaniku a ekologii.
23 zastávek, středně těžký terén, nevhodné po deštích a ve sněhu

LESNÍ NAUČNÁ STEZKA začíná v Písku u zahrádkářské osady VOHYBAL. Je dlouhá 5 km a je zaměřena na lesnictví.
20 zastávek, středně těžký terén
Informační brožuru k oběma stezkám možno někdy získat v Infocentru v Písku.

Čertova_stezka

Čertova strouha. - Což čerti zde své rejdy provádějí,
či divokosť strouhy naší jest taková, že poutník tudy jdoucí nucen jest říci:
To aby tu čert chodil !?
Verše Augusta Krejčího z roku 1880 jsou mottem brožurky, která provádí turisty po naučné stezce nazvané ČERTOVA STEZKA. Začíná v Písku na Václavském předměstí a vede proti proudu Otavy k Zátavskému mostu a po druhém břehu zpět. Má 22 zastávek a v brožurce celou řadu dobových fotografií. Brožuru možno někdy získat v Infocentru v Písku.

U Putimi je RYBNÍK ŘEŽABINEC. Je zde přírodní rezervace a začíná zde naučná stezka. Vede po turisticky značené cestě, která prochází kolem pozorovací věže až k Žižkovu památníku u sudoměřských rybníků. Je zaměřena na tajuplný a skrytý svět bezobratlých, výzkum ptačích společenství, ryby a rybníkářství, geologii a historii.
8 zastávek, lehký terén

Protivínsko

V Protivíně, 40 km od Milevska, jsou hned dvě naučné stezky: ZELENDÁRKY: začíná v Protivíně u muzea, a tam také končí. Je dlouhá 11km, je vedena východně od Protivína a je zaměřena na historii, přírodovědu a technologii čištění vod. Seznámíte se nejen s historickými památkami a příběhy, ale i se starými rýžovišti zlata a těžebními jámami po dolování zlata.
24 zastávek, lehký terén

Blanice

NA BŘEHU BLANICE, začíná a končí v Protivíně na náměstí u muzea, vede podél řeky Blanice a západní stranou obchází město. Je dlouhá 23 km a seznamuje návštěvníky tohoto regionu s historií zaniklých hradů a tvrzí, s vesnickou architekturou a přírodními zajímavostmi. Je možné ji absolvovat pěšky nebo na kole.
18 zastávek, lehký terén
Informační brožuru k oběma stezkám lze získat v Informačním středisku v Protivíně na Masarykově náměstí.

O dalších naučných stezkách v širším okolí se dozvíte na adrese:
NAUČNÉ STEZKY

jaké bude počasí? rozklikněte pro další informace

Počasí Milevsko - Slunečno.cz

© 2008 Jiří Lesák